Klub Sportowy Akademia Judo

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego (opcjonalnie)

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin klubu
Zapoznałam/em się i akceptuje regulamin opłat
Zapoznałam/em się i akceptuje statut klubu