Klub Sportowy Akademia Judo

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego (opcjonalnie)

zapoznałem/am się z regulaminem klubu
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zapoznałem się z regulaminem opłat
zapoznałem się ze statutem klubu